همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی
حضرت علی (ع) راه تحقق جامعه همدل را درک متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت، یاری رسانی نیکو و امر به معروف و نهی از منکر می دانند.مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۴ را با عنوان “دولت، ملت، هم دلی و هم زبانی” نامگذاری کردنددر شعار امسال، همدلی نماد هماهنگی های باطنی است و همزبانی نماد هماهنگی های بیرونی است. قلمرو این هم دلی و هم زبانی، همه میدان‌هایی است که پیشرفت کشور و تحقق عدالت و گسترش معنویت، به آن نیاز دارند .اگر چه رابطه و حقوق بین دولتمردان و مردم ، امری دو سویه است، اما به حکم قاعده ی منطقی «الناس علی دین ملوکهم » وظیفه ی دولتمردان در این امر سخت تر از مردم و رسانه ها است.از این حیث، افزودن پسوند «هم زبانی» در عنوان سال،می تواند دلالتی دال بر این بخش از منازعاتی باشد که در سال های اخیر رخ داده است.
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

http://www.harfeakhar.com/_files/images/article/%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D9%84%D8%AA.jpg

همدلی و همزبانی دولت و ملت تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب سرمایه اجتماعی کشور است و از این سرمایه اجتماعی در بخشهای مختلف باید به بهترین شکل استفاده شود.  این گونه سرمایه های اجتماعی از آن کشورهایی است که دارای هویت هستند و باید با برنامه ریزی در ایران اسلامی از این سرمایه اجتماعی بهره برد.

با گذشت سی و شش سال از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی، این نامگذاری در شرایطی انجام گرفت، که نظام سلطه جهانی با امید به ایجاد انشقاق و جدایی در بین صفوف بهم فشرده مردم و دولت، در تکاپوی استفاده ابزاری از قدرت تأثیرگذاری رسانه های مجازی افتاده تا بتواند با سلاح و حربه کهنه استعمار پیر یعنی تفرقه اندازی، همزمان اقتدار ملی، امنیت ملی، کارآمدی ملی، منافع ملی، مواضع ملی و کلاً وجهه ملی ما را تحت تأثیر قرار داده و از ظرفیت موجود ناشی از فضای باز مربوط به دمکراسی در درون نظام، بهره برداری منفی به عمل آورد.تبدیل انتقادات سازنده به تخریب های رسانه ای و تریبونی و ترویج فرهنگ تقابل بجای تعامل و کاهش آستانه تحمل مدیران ارشد و غیرارشد نظام و نهایتاً توسعه تندروی های اعتمادشکن و برخوردهای ضدهنجاری، در اصل نمایش مستند عملیات خودزنی در جامعه ماست که اصلاً با فرهنگ ناب اسلامی و ماهیت مردمسالارانه نظام ما انطباقی ندارد!

همدلی و همزبانی دولت و ملت، ترجمان همکاری و همراهی میدانی، تحت عنوان آشنای مشارکت مردم در برنامه های دولت و نیز به مفهوم اعتماد متقابلی است که نهایتاً منجر به استفاده پایان ناپذیر دولت از پتانسیل منابع انسانی ملت و جامعه خواهد شد که در هر دو بعد به احیای سرمایه های در حال هدررفت منجر می شود. رهبری معظم انقلاب، رمز و شرط اصلی تحقق آرزوهای دست یافتنی ملت شریف ایران را همدلی، همزبانی، همکاری صمیمانه و متقابل بین دولت و ملت دانستند و آثار و برکات آن را نیز مورد اشاره قرار داده اند. اگر بین دولت و ملت، همدلی و همزبانی وجود داشته باشد، قطعاً ضمن کاهش شعله آتش اختلافات و تفرقه افکنی ها، می توان شاهد برکاتی از در جامعه شد.

-موانع همدلی و همزبانی دولت و ملت:

تحقق همدلی و همزبانی ملزوماتی دارد تحقق این موارد، منوط به برخورداری منتقدان از نگرش های کارشناسی تر و برخورداری دولت از مشاوران و مدیران جامعه اندیش تر و نیز رعایت نکاتی کلیدی دیگری است که برخی از موارد دیلاً مورد اشاره قرار می گیرند:سیاه بینی و سیاه نماییٰ؛کدورت های انتخاباتی و سوءظن های جناحی؛ ترجیح دادن منافع شخصی و حزبی و جناحی در منافع ملی ؛ عدم تمییزو درک درست نسبت به مصالح عالیه نظامٰ؛ عدم درک درست فعل و انفعالات جهانی و داخلی در ابعاد اقتصادی و فرهنگی؛ فضاسازی ژیرامون مجریان و ناظران انتخابات ژیش رو؛ القاءپذیری مخصوصاً رسانه های غربی؛ فهم نادرست مواضع و منویات مقام معظم رهبری؛ مرزبندی های مجازی و تبدیل جناح های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی به گروههای فشار؛ دو پلو گویی و دوجانبه گرایی خواص و ورود به جریان همدلی و همزبانی؛ بکارگیری واژه های موهن، هتاک و یا تمسخرآمیز نسبت به هم ...

-راهکارهای عملی همدلی و همزبانی دولت و ملت:

طبعاً هیچ پشتوانه ای برای برنامه های داخلی و جهانی دولت، مهمتر از این عنصر مردمی نبوده و در محاسبات جهانی نیز بزرگترین عامل بازدارندگی دولت های متخاصم در ادامه دادن به سیاست های خصمانه علیه کشوری است که برگ برنده اش، حضور حمایت گرانه مردمش در صحنه و مشارکت در متن برنامه های نظام مربوطه است! شرط اصلی تحقق آرزوهای دست یافتنی ملت شریف ایران همدلی، همزبانی، همکاری صمیمانه و متقابل بین دولت و ملتاست. لذا اگر بین دولت و ملت، همدلی و همزبانی وجود داشته باشد، قطعاً ضمن کاهش شعله آتش اختلافات و چندصدایی خواهد بود که پیشنهاد می گردد :

=نباید به عده ای مجال داده شود با فرار از مالیات با قاچاق با تبانی و زد و بند صاحب ثروت های باد آورده شوند

=همدلی با مردم یعنی پیاده سازی عدالت، مردم می خواهند پارتی بازی نباشد.

=مردم خواستار مقابله جدی تر با مواد مخدر هستند و نگران سلامت فرزندان خود هستند، مردم امنیت اخلاقی و پایبندی به قانون و ضوابط دینی را می خواهند، به دور از هیاهوی متنفذان صاحب رسانه و تریبون

=کمک به تبدیل مخالفان به منتقدان و نیز تبدیل منتقدان به حمایتگران

=توسعه مشارکت مردم در پروژه ها و برنامه های دولت مستقر

=تقویت مواضع جبهه تولید و تضعیف موقعیت واردات و خدمات تحمیلی ناشی از آن در اقتصاد ملی

=تحقق گسترده تر شعار سال گذشته یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جامعه

=افزایش اعتماد به نفس کارگزاران و مدیران اجرایی نظام

=ترویج مثبت اندیشی و کاهش منفی نگری

=افزایش میزان رضایتمندی عمومی جامعه از عملکرد کلی نظام

=جلوگیری از نفوذ نگرش های مسموم و القایی شبکه های ماهواره ای، اجتماعی و نرم افزاری

=افزایش اعتماد متقابل مردم به نظام و دولت و ترویج گرایش فزاینده مردم به سرمایه گذاری

=کمک به توسعه یکپارچگی سیاسی مردم در فراخوان ها و برنامههای مصلحت گرایانه نظام

=کمک به ترویج آرامش و امنیت خاطر جامعه و افزایش امید به بهبود اوضاع معیشتی

=کمک به تحقق وعده های داده شده به مردم توسط رئیس جمهور در ایام انتخابات و یا پس از انتخاب

=استفاده از پتانسیل های نهفته در متن مردم از جمله نیروی جوانی، نیروی مهارتی، نیروی کار و ...

=کاهش پدیده شوم فرار مغزها و مهاجرت غم انگیز نخبگان جامعه به غرب

=مطالعه مردم و تقویت حافظه تاریخی ملت در خصوص شناسایی ریشه های موفقیت هر ملتی

= در مقابل دولت هم حرف هایی برای زدن دارد و برای عملی کردن این خواسته های برحق مردم انتظار دارد مردم هم در زمینه سازی و هموار کردن راه مشارکت فعال داشته باشند و با دولت همدلی کنند؛ مردم مالیات را به موقع پرداخت کنند. اگر خواهان حل مشکل بیکاری هستید مردم هم باید با خرید کالای ایرانی و پرهیز از خردید کالاهای خارجی تولید ملی را تقویت کند. حرف درست این است که مردم حق دارند خواهان کاهش تورم باشند و دولت هم دوست دارد تورم را کاهش دهد؛ لازمه آن پرهیز مردم از اسراف است. الگوی مصرف را اصلاح کند.


-الزامات تحقق شعار سال:

همدلی و همزبانی ریشه در نوع نگرش ها و بینش ها دارد و در واقع دو روی یک سکه هستند و کانون همدلی و همزبانی ولایت و رهبری است. همدلی و هم زبانی و نزدیک تر شدن تفکر و عملکرد دولت و ملت پیوندی مبارک است که سبب می شود هم مسئولان با نیازها و دغدغه های مردم آشنا شوند و هم مردم امکانات و توانایی های دولت مردان و مسئولان را دریابند.با توجه به شرایط اقتصادی، دیپلماسی و فرهنگی، نظام و ترجیحاً دولت در فضای کاری و اجتماعی خود، بیش از گذشته نیازمند همدلی آحاد مردم از جمله از احزاب و دسته جات و جناح های سیاسی، روزنامه ها و سایت های مجازی و نیز رسانه ملی است و در این میان اگر نگرانی ها و دغدغه ها و دلواپسی ها، رنگ و بوی افراط گرفته و میل به تخریب بیابد، طبعاً به مصلحت نظام نبوده و باید از چنین نقش آفرینی های مخربی استنکاف و جلوگیری به عمل آید و از طرفی هرگونه کم طاقتی و اهانت به منتقدین و دلواپسان جامعه نیز نافی مصالح کلان نظام و ناسپاسی از نظارت مردمسالارانه ای است که کسی نمی تواند منکر ضرورت هایش باشد و شایسته است که ما هم دولتو ملت را دوباره به اعتدال و میانه روی در عمل دعوت کنیم تا تبیین شود که اسلام، دین میانه روی است و با افراط و تفریط میانه ای ندارد.البته نکته مهم در نامگذاری امسال، ماندگاری این سیاست گذاری استراتژیک برای همه دولت های مستقر با هر گرایشی و با هر میزان از عملکرد و نیز همه سال های پیش روست و محدود به سال شمسی 1394 نمی شود و اینکه این رویکرد، نصیب دولت های قبل از این دولت شده است و نکته مهم دوم این است که رهبری معظم انقلاب، میزان و شدت این همدلی و همراهی و همزبانی و همکاری را منوط به میزان عملکرد دولت ها دانسته و دولت ها را به قبول داشتن این مردم و استفاده موسّع از پتانسیل و قابلیت های موجود در مردم مخصوصاً در بعد کارآمدی نیروی انسانی دعوت و ترغیب کردند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۲۶
ابراهیم محمودزاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی