همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی

راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم زبانی

همدلی وهمزبانی
حضرت علی (ع) راه تحقق جامعه همدل را درک متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت، یاری رسانی نیکو و امر به معروف و نهی از منکر می دانند.مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۴ را با عنوان “دولت، ملت، هم دلی و هم زبانی” نامگذاری کردنددر شعار امسال، همدلی نماد هماهنگی های باطنی است و همزبانی نماد هماهنگی های بیرونی است. قلمرو این هم دلی و هم زبانی، همه میدان‌هایی است که پیشرفت کشور و تحقق عدالت و گسترش معنویت، به آن نیاز دارند .اگر چه رابطه و حقوق بین دولتمردان و مردم ، امری دو سویه است، اما به حکم قاعده ی منطقی «الناس علی دین ملوکهم » وظیفه ی دولتمردان در این امر سخت تر از مردم و رسانه ها است.از این حیث، افزودن پسوند «هم زبانی» در عنوان سال،می تواند دلالتی دال بر این بخش از منازعاتی باشد که در سال های اخیر رخ داده است.
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

مقام معظّم رهبری سال ۱۳۹۴ هجری شمسی را به عنوان سال دولت ملت ،همدلی و همزبانی اعلام نمودند. ایشان[۱] فرمودند:«برای تحقق شعار سال ۹۴ یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، باید هر دو کفه این شعار یعنی ملت عزیز، بزرگ، شجاع، بصیر، دانا و با همت ایران و همچنین دولت خدمتگزار، به یکدیگر اعتماد، و صمیمانه با هم همکاری کنند».ایشان ضمن برشمردن آرزوهای دست یافتنی فراروی ملت ایران در سال جدید گفتند: «پیشرفت اقتصادی»، «اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی»، «جهش‌های علمی به‌معنای واقعی»، «عدالت قضایی و اقتصادی» و از همه مهمتر، «ایمان و معنویت» آرزوهای بزرگی هستند که در این سال برای ملت ایران داریم .


رهبر انقلاب در ادامه، تحقق این آرزوهای بزرگ   را مشروط به همکاری، همدلی و صمیمیت دوسویه دولت و ملت خواندند و افزودند:« دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرمای دولت است، و هر چه همکاری دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول داشته باشد و ارزش، اهمیت و توانایی های مردم را به‌درستی بپذیرد، و هم ملت باید به معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند».

رهبر معظّم انقلاب[۲] در تبیین پیام نوروزی و شعار سال ابتدا به چهار پایه اصلی هندسه نظام اسلامی و فرصت ها و چالش های پیش روی نظام اشاره کردند و گفتند: «هدف گذاری و برنامه ریزی مسئولان برای پیشرفت و رونق اقتصادی و کمک آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی و رسانه ها به اقتصاد ملی، وظیفه ای بزرگ و همگانی است».

سپس با اشاره به آیه ای از قرآن کریم[۳] ، چهار شاخصِ« نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر» را به عنوان «ترجمان و شاخص های شکل دهنده هندسه نظام اسلامی» برشمردند و افزودند:« خداوند متعال وعده داده است، هر ملتی را که دارای این شاخص ها باشد، نصرت دهد و از زیر سلطه قدرتمندان جائر خارج کند.

پس از آن در تبیین شعار سال جدید یعنی «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، انتخاب این شعار را بر پایه همین چهار شاخص اصلی و در راستای انسجام ملی و اجتماعی میان آحاد مردم در نظام اسلامی خواندند و فرمودند: «اسلام از تمام سلیقه های اجتماعی، انسجام، هم افزایی و کمک کردن به یکدیگر را می خواهد، بنابراین هر دولتی در نظام اسلامی باید مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم،حتی کسانی که به آن رای نداده اند، قرار بگیرد».

رهبر معظم انقلاب، اتحاد کلمه‌ی مردم و دولت را، بخصوص در مواقعی که کشور با چالشهای مهمی روبروست، ضروری دانستند و افزودند: امروز وظیفه‌ی آحاد ملت این است که به مسئولین کشوری و دولتی کمک و از آنها حمایت کنند.

ایشان، همکاری و کمک به دولت ها را یک اصل ثابت و همیشگی برشمردند و در تبیین ضرورت این مسئله خاطر نشان کردند:« دغدغه اصلی و اساسی همه‌ی دولت ها، حل مشکلات مردم و کشور در حد توان است، بنابراین همه باید به دولت ها برای حل این مشکلات کمک کنند».

ایشان رأی اکثریت مردم را زمینه ساز«مشروعیت قانونی»دولت ها خواندند و گفتند: مهم نیست که چه نسبتی از آحاد مردم به یک رئیس جمهور رأی داده اند،بلکه هر دولتی با هر تعدادرأی که از طرف اکثریت مردم انتخاب شود، بر طبق قانون اساسی، مشروع است و مردم تا آنجا که بتوانند باید به دولت قانونی کمک کنند.

رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به روش ثابت خود در حمایت از همه دولتهای گذشته تاکید کردند:«از این دولت نیز حمایت می کنم، البته چک سفید امضا هم به کسی نمی دهم، بلکه با توجه به عملکردها قضاوت و عمل خواهم کرد».

بر همین اساس در این مجال برآنیم تا به چند سؤال پیرامون شعار سال ۱۳۹۴ پاسخ دهیم.امید که بتوانیم در مسیر منویّات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی ایران گام بر داریم.

۱- منظور از همدلی و همزبانی دولت و ملت چیست؟

منظور از ملّت، همه مردمی هستند که دارای آیین مشترکی بوده و دل در گرو وطن خود داشته و به آن عشق می ورزند. حال با هر سلیقه و اندیشه و گرایشی که دارند.

منظور از  دولت ،در جایی که  واژه دولت همراه با واژه  ملّت به کار می رود،  به معنای همه ارکان نظام اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه می باشد.ولی  در جایی که واژه دولت در مقابل مجلس یا قوه قضائیه به کار رود مراد قوّه مجریه می باشد. ودر اینجا دولت به معنای عام بوده و همه مسئولین حکومتی را در برمی گیرد.(البتّه با قرائنی در فحوای کلام رهبری دولت به معنای خاص  یعنی قوّه مجریه را نیز در بر می گیرد.)

منظور از همزبانی،سخن گفتن بر اساس یک سلسله قرار دادها و اعتباریات که  برای هر دو طرف قابل فهم و یکسان باشد.

منظور از همدلی این است که دو طرف یکدیگر را باور داشته و به هم اعتماد داشته باشند تا بتوانند ازصمیم قلب  همدیگر را دوست داشته  و در کارهاT یکدیگر را با تمام وجود یاری دهند.

پس ازتبیین واژه ها بیان این نکته مهم است که در ادبیات سیاسی،مردم به اکثریّتی اطلاق می شود که دل در گرو نظام حاکم ودولت به معنای عام داشته ودولت برآمده ازآنان است.و اقلیّت مخالف همیشه وجود داشته که طبق قواعد و قوانین دموکراسی برای جلوگیری از آنارشیسم و هرج و مرج باید تابع اکثریّت باشند.

درنظام های دموکرات چون دولت برآمده از ملّت ونخبگان ملّت می باشد که برای اعتلای کشور و رفاه نسبی که خواست عمومی ملّت خود می باشد،تلاش می نمایند.لذا مردم از صمیم قلب و با تمام وجود از دولت حمایت می نمایند تاهرچه سریعتر به رشدواعتلا رسیده ومشکلات معیشتی و اقتصادی برطرف شود.

امّا در نظام مردم سالاری دینی چون دولت برآمده از ملّت و صالحان وشایستگان و نخبگان و پاکان از ملّت می باشد که برای اعتلای کشور از جهت مادّی و معنوی وبرای حاکمیّت ارزش های الهی  در جامعه[۴]و رفع ظلم و برقراری عدالت[۵] که خواست عمومی ملّت خود می باشد، تلاش می نمایند. لذا مردم  مؤمن از صمیم قلب و با تمام وجود  و به عنوان یک تکلیف الهی از دولت حمایت می نمایند تا هر چه سریع تر به رشد و اعتلای مطلوب از لحاظ مادّی و معنوی  رسیده و با برقراری  عدالت و رفع ظلم ، مشکلات فقر و فساد و تبعیض از جامعه برطرف شود.

فلذا منظور از همدلی و همزبانی ،دولت و ملّت در نظام مقدّس جمهوری اسلامی که یک نظام مردم سالار دینی است.یعنی ملّت مؤمن و انقلابی ایران اسلامی از صمیم قلب و با تمام وجود  و به عنوان یک تکلیف الهی حرف دولت مردان  خود را خوب شنیده و از دولت  برآمده از متن خود به أحسن وجه حمایت می نمایند. و دولت که عصاره فضایل ملّت و برترین ملّت از جهت علم و تقوی، ایمان وعمل می باشد. از صمیم قلب و با تمام وجود و به عنوان یک تکلیف الهی حرف ملّت مؤمن و انقلابی  خود را خوب شنیده و در خدمتگزاری ایشان به عنوان یک فریضه الهی سعی وافر و اهتمام کامل را  داشته باشند.

۲- موانع همدلی و همزبانی دولت و ملت چیست؟

وقتی ملّت مؤمن و انقلابی ، دولت را برآمده از خود و ارزش های الهی خود، نداند.و یا دولت مردان خود را فاقد صلاحیّت وشایستگی از جهت علمی و عملی بیابد  که برای حاکمیّت ارزش های الهی در جامعه «نماز، زکات،امربه معروف و نهی از منکر» ورفع ظلم وبرقراری عدالت نیامده و یا قدمی برنداشته و خود را به جای خدمتگزاری  برای ملّت ،اربابان مردم دانسته و از مردم در راستای منافع حرام و نامشروع خود استفاده ابزاری نمایند.در این صورت هیچگونه همدلی و همزبانی صورت نمی گیرد.

همچنین هرگاه ملّت روحیّه ایمانی و انقلابی خود را از دست داده و  ارزش های الهی و انقلابی در بین مردم کمرنگ گردیده و معیارها و ارزش های  حاکم تغییر نماید (به عنوان مثال روابط جای ضوابط ،طالحان جای صالحان ،جاهلان جای عالمان و نخبگان ، ناپاکان جای پاکان ، ظالمان جای عادلان ، را گرفته و به جای ایمان و تقوی و عمل صالح در انتخاب های مردم برای اداره دولت و حکومت ،پول و پارتی و پر رویی ،جایگزین شده و تعصّبات خونی و طایفه ای و فامیلی و حزبی و جناحی  به جای تعهّدات دینی و الهی حرف اوّل را بزند …) در این صورت  نیز هیچگونه همدلی و همزبانی صورت نمی گیرد.

۳- راهکارهای همدلی و همزبانی دولت و ملت کدام است؟

۱- تبیین عالمانه و صادقانه وخیر خواهانه و مشفقانه ،مستدل و قاطعانه، شفّاف و به هنگام، مسائل مختلف کشور برای مردم و پرهیز از هرگونه مخفی کاری و پنهان کاری،دروغ گویی و ریاکاری ، در اموری که دانستن آنها حق ملّت است و  مردم باید آنها را بدانند.

۲-شفّاف و یک رو  بودن دولت مردان با مردم و  مردمی بودنِ ایشان و پرهیز از هرگونه دورویی و ریاکاری و نفاق در ارتباط با مردم؛

۳- کم شدن فاصله طبقاتی و پرهیز از هرگونه اشرافی گری و تجمّل پرستی  مخصوصاً در بین مسئولین دولتی؛

۴-پرهیز ازهرگونه بیگانه پرستی وروابط پنهانی با دشمنان و خیانت به اسلام وایران از سوی  مردم و مسئولین؛

۵-ثابت و پا برجا ماندن معیارها و ارزش هایی الهی که ملّت برای آن انقلاب نموده و برای حفظ آنها عزیزانشان را تقدیم نمودند.

۶-تحقّق و گسترش فرهنگ نماز[۶] و زکات [۷]و امر به معروف و نهی از منکر[۸] به عنوان شاخصه های حکومت مؤمنین[۹] و مقابله عالمانه و مدبّرانه با فرهنگ بی نمازی[۱۰]یا بدنمازی[۱۱]،بی زکاتی[۱۲] ، امر به منکر ونهی از معروف[۱۳] که به عنوان شاخصه های منافقین می باشد.

۷-مقابله جدّی و مستمر و عالمانه و حکیمانه با  تهاجم و شبیخون و ناتوی فرهنگی و  جنگ نرم دشمن از سوی مردم و مسئولین که مصداق بارز آن که امروز خانمان براندازی نموده و می نماید، ماهواره می باشد.

۸-مقابله جدّی و مستمر با سبک زندگی غربی و غیر اسلامی و تلاش بی وقفه برای ترویج سبک زندگی اسلامی از سوی نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی؛

۹-تقویت ارزش های معنوی و الهی در ملّت و  دولت ؛

۱۰-تقویت روحیّه انقلابی  و جهادی در ملّت و  دولت؛

۱۱-تقویت روحیّه عدالت خواهی در مردم و عدالت گستری در دولت؛

۱۲-تقویت وحدت و اتّحاد ملّی  بر  حول محور ولایت مطلقه فقیه؛

۴-الزامات تحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت چیست؟

التزام عملی مردم و مسئولین به مکتب متعالی اسلام و مذهب حقّه تشیّع اثنا عشری و اصل مترقّی ولایت مطلقه فقیه؛ و نیز التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملّی و خونبهای هزاران شهید والا مقام می باشد.

۵- رسالت و تکلیف ما  درتحقق همدلی و همزبانی دولت و ملت چیست؟

ما مبلّغین و هادیان سیاسی در این راستا  می توانیم ترجمان سخن دل مردم به مسئولین و سخنان دولت مردان و خدمتگزران به مردم  برای  تحقق همزبانی بوده و  نیز به عنوان صافی و شفّاف کننده آمال و آرزوهای به حق و دست یافتنی مردم  و زحمات صادقانه و خالصانه مسئولین به شرط نبود موانع جدّی برای تحقق همدلی باشیم.
 

منابع:

[۱] . در ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه بامداد اوّل فروردین ۱۳۹۴ در پیام نوروزی خطاب به ملّت بزرگ و شریف ایران اسلامی ؛
[۲] . در عصر روز شنبه اوّل فروردین ۱۳۹۴ درحرم ثامن الحجج(علیه السلام)در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم رضوی؛
[۳] . حج/۴۱
[۴] . حج/۴۱
[۵] . (حدید/۲۵)
[۶] . معارج/۲۲ تا۳۵
[۷] . قرآن کریم در آیات متعدّد دستور به  اقامه زکات در کنار اقامه صلاه  داده است و این را بعنوان یکی از ویژگی های مؤمنین برشمرده و برایش أجر عظیم مقرّر فرموده است.بقره/۴۳،۸۳،۱۱۰،۱۷۷،۲۷۷ ؛ نساء/۷۷،۱۶۲ ؛ مائده/۱۲،۵۵ ؛ أعراف/۱۵۶  ؛ توبه/۵ ، ۱۱،۱۸،۷۱ ؛ کهف/۸۱ ؛ مریم/ ۱۳، ۳۱،۵۵ ؛ أنبیاء/۷۳  ؛ حج/۴۱، ۷۸ ؛ مؤمنون /۴ ؛ نور/۳۷ ،۵۶  ؛ نمل/۳  ؛ روم/۳۹ ؛ لقمان/۴  ؛ أحزاب/۳۳  ؛ فصّلت/۷  ؛ مجادله/۱۳  ؛  مزمّل /۲۰ ؛  بیّنه/۵  ؛
[۸] . آل عمران/۱۰۴ ،۱۱۰ ؛ توبه/۷۱ و۷۲
[۹] . حج/۴۱
[۱۰] . مدّثر/۴۲ و۴۳
[۱۱] . توبه/۵۴ ؛ماعون/۴ تا۷
[۱۲] . مدّثر/۴۴ ؛ ماعون/۷ ؛فصّلت/۵ و۶ .
[۱۳] . توبه/۶۷ و

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۰۶
ابراهیم محمودزاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی